Soner og Fiskekort

Her kan du laste ned oversiktskart over de ulike soner. For hver av sonene finner du også link til nettsalg, samt kontaktinformasjon om tilbyderen. Skitt fiske

Fiskekort:

Nettsalg av fiskekort skjer gjennom nettbutikken www.jakt-fiske.no