Soner og Fiskekort

Her kan du laste ned oversiktskart over de ulike soner. For hver av sonene finner du også link til nettsalg, samt kontaktinformasjon om tilbyderen. Skitt fiske

Kart hele elva:

Fiskekort:

Nettsalg av fiskekort skjer gjennom nettbutikken www.jakt-fiske.no