Alle som skal fiske i valldalselva skal:

  • kunne vise fiskekort / grunneiertillatelse dersom oppsynet forlanger dette
  • ha betalt fisketrygdavgift
  • Det er maks 2 laks per fisker per døgn
  • levere fangstrapport, også ved 0 fangst
  • Ta skjellprøve dersom grunneier / utleier ønsker det